Nikomu nic się nie stało. Szkoda całkowita przy przebiegu 235 tysięcy.
Eksploatacja dobiegła końca.