Jeśli chcesz zmienić temat posta wykonaj:

1 - Wybierz post do zmiany
2 - Naciśnij przycisk Edytuj Post
3 - Zaawansowana edycja
4 - Dokonać stosownych zmian
5 - Zapisz zmiany

Gotowe