Czarne chmury zbieraj si nad hybrydami plug-in. Technologia, ktra w zamyle miaa by cznikiem pomidzy klasycznymi pojazdami z silnikami spalinowymi, a elektryczn rewolucj, stana wanie w potnym ogniu krytyki. Wielu ekologw nie ma wtpliwoci, e oferowanie pojazdw tego typu to "skandal" przymiewajcy nawet najgoniejsz afer ostatnich lat - dieselgate!

Europejska Federacja Transportu i rodowiska (T&E) skupia najwiksze pozarzdowe organizacje promujce zrwnowaony transport. Na jej zlecenie przeprowadzono wanie badania, ktrych celem byo zweryfikowanie rzeczywistego wpywu na rodowisko adowanych z gniazdka hybryd plug-in. Wyniki eksperymentu nie napawaj optymizmem...

Testom emisji w rzeczywistych warunkach drogowych poddano trzy hybrydy plug in: BMW X5, Mitsubishi Outlander i Volvo XC60. Jeli wierzy testom homologacyjnym (WLTP), kady z tych pojazdw pochwali si moe rewelacyjnymi wynikami emisji CO2. BMW X5 45e emitowa ma rednio 32 gramw CO2/km, Mitsubishi Outlander PHEV - 46 gramw CO2/km, a Volvo XC60 T8 - 71 gramw na kilometr. Problem w tym, e tego typu wartoci s niemoliwe do uzyskania w realnym wiecie. Dowody?

Trzeba przyzna, e naukowcy podeszli do problemu w profesjonalny sposb. Testy drogowe przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej przeprowadzano w rnych warunkach. Sprawdzano zarwno zasig jak i konsumpcj energii elektrycznej przy konkretnych poziomach obcienia pojazdu (np. z penym dopuszczalnym adunkiem itd.). Cay cykl testw odbywa si midzy 11 lipca a 24 sierpnia biecego roku.

By unikn oskare o manipulacje i wyeliminowa wpyw czynnikw zewntrznych, starano si uwzgldnia jak najwicej zmiennych. Obszerny raport opisujcy procedury i przebieg prb liczy sobie a 107 stron A4. Pod uwag brano chociaby takie zmienne jak: rodzaj ogumienia, cinienie w oponach, temperatur zewntrzn czy wilgotno powietrza. Testy odbyway si zarwno w miecie, na drogach podmiejskich (wiejskich), jak i w warunkach autostradowych. Uwzgldniono m.in.: odchyki wskaza drogomierzy w stosunku do sygnaw z GPS, rnice wysokoci na poszczeglnych trasach oraz odchyki w stylach jazdy kierowcw i ustawieniu samych pojazdw (tryby elektryczny, mieszany czy oszczdzania baterii). Wyniki?

T&E nie ma wtpliwoci, e oferowanie w salonach hybryd plug in to skandal aspirujcy do miana nowej afery dieselgate! W najlepszym z uzyskanych wynikw (start i zdecydowana wikszo trasy na prdzie) BMW X5 uzyskao rezultat 42,3 grama CO/km, czyli o 1/4 wikszy od deklarowanego. Problem w tym, e gdy prb powtrzono w trybie adowania baterii (gdy silnik spalinowy oprcz napdzania auta doadowuje akumulatory), wynik wynis ju 384,6 grama CO2/km! Podobnie, cho nieco mniej szokujce, wyniki uzyskay Mitsubishi i Volvo. W najlepszym z moliwych scenariuszy Outlander emitowa 85,8 grama CO2/km, a w najgorszym - 216,1 grama. W przypadku Volvo XC60 T8 byo to odpowiednio: 115,3 i 241,8 grama CO2/km!

Przedstawiciele T&E nie maj wtpliwoci, e obecnie hybrydy plug-in, zamiast czy zalety aut spalinowych i elektrycznych, kumuluj w jednym pojedzie najwiksze wady obu tych technologii. Zdaniem ekologw w praktyce mamy do czynienia z marketingowym wybiegiem, ktry - pod paszczykiem troski o rodowiska - pozwala utrzyma w ofercie samochody z duymi silnikami, emitujcymi do atmosfery wiele szkodliwych substancji.

Nie po raz pierwszy rodowiska skupione wok ochrony planety zwracaj uwag, e auta typu plug-in czsto wykorzystywane s jak zwyke pojazdy z silnikami spalinowymi, co zakrawa na absurd. W efekcie - chociaby ze wzgldu na mas wynikajc z koniecznoci woenia ze sob cikich baterii trakcyjnych - ich rzeczywiste zuycie paliwa czsto przekracza wyniki konkurencyjnych aut z napdem czysto spalinowym.

rdo: Interia.pl