Poka wyniki od 1 do 7 z 7

Temat: Jak unikn kopotw z OC po sprzeday/zakupie.

 1. #1
  Moderator S Avatar mpDante
  Zarejestrowany
  wrz 2010
  Skd
  dolnolskie
  Postw
  4,300
  Podzikowano: 2
  Sia Reputacji
  10

  Lightbulb Jak unikn kopotw z OC po sprzeday/zakupie.

  Zakup lub sprzeda uywanego auta to czysta formalno. Czasami jednak taka transakcja moe odbi si przysowiow czkawk. I to nie z powodu ukrytych wad pojazdu, ale ubezpieczenia OC...

  Pan Rafa dopaci do polisy zbywcy 760 zotych, zaledwie za trzy miesice korzystania z ochrony. Pan Marek wanie wyjania, dlaczego w UFG figuruje jako sprawca szkody, pomimo e od kilku miesicy nie posiada samochodu. Pani Natalia jest w najgorszym pooeniu - spowodowaa kolizj, na ktr wyoy z wasnej kieszeni ok. 15 tys. zotych.

  Nie chcesz znale si w podobnej sytuacji? Kupujc lub sprzedajc uywany samochd, pamitaj nie tylko o swoich prawach, ale i obowizkach zwizanych z ubezpieczeniem OC.

  Jak (nie) korzysta z polisy OC zbywcy pojazdu

  Pan Rafa otrzyma od poprzedniego waciciela auta polis OC wan jeszcze przez p roku i postanowi korzysta z niej do koca trwania umowy. Niestety zbywca pojazdu nie poinformowa go, e ubezpieczenie nie zostao opacone w caoci.

  Zapewne tu po zakupie auta pan Rafa dowiedziaby si o koniecznoci zapaty kolejnej raty OC, jednak zbywca samochodu popeni jeszcze jeden bd - zignorowa przepisy ustawy i nie zgosi do towarzystwa jego sprzeday (powinien to zrobi przed upywem 14 dni od transakcji). Zakad ubezpiecze upomnia si wic o uregulowanie nalenoci do niewaciwej osoby. Dopiero po ponownym wezwaniu do zapaty poprzedni waciciel auta przedstawi zakadowi ubezpiecze umow kupna-sprzeday i przekaza dane nabywcy.

  Chocia lwia cz winy leaa po stronie sprzedajcego samochd, pan Rafa zosta wezwany do zapaty skadki za czas trwania ochrony OC, w wysokoci 760 z. Bya to poowa nalenoci przysugujcej towarzystwu. Drug pokry zbywca auta.

  - Jeeli umowa OC nie zostanie wypowiedziana przez nowego waciciela pojazdu, ochrona dziaa nawet przy braku zapaty kolejnej raty - tumaczy Patryk Juchniewicz, Dyrektor ds. rozwoju sprzeday rankomat.pl - Zdarza si, e zbywca auta nie dopenia obowizku wynikajcego z przepisw ustawy i nie powiadamia zakadu ubezpiecze o sprzeday pojazdu. Wwczas jest on zobligowany do uregulowania zalegej skadki, solidarnie z nabywc pojazdu.

  Fina sprawy okaza si przykry dla obu stron transakcji. Pan Rafa zapewnia, e gdyby wiedzia o koniecznoci zapacenia kolejnej raty, od razu skontaktowaby si z ubezpieczycielem. Po przeliczeniu skadki (zgodnie z jego danymi) mgby zdecydowa, czy uregulowa naleno, czy te kupi now polis OC w innej firmie. Kierowca przyznaje, e moe mie rwnie pretensj do siebie - wystarczyo z wasnej inicjatywy zgosi si do ubezpieczyciela.

  Sprzedawca auta ignorujc przepisy ustawy straci kilkaset zotych. Wystarczyo poinformowa nabywc o koniecznoci opacenia raty i w terminie 14 dni wysa odpowiednie pismo (lub tylko umow kupna-sprzeday) do ubezpieczyciela. Termin patnoci kolejnej raty mija kilka dni po zbyciu auta. Poprzedni waciciel by wic zwolniony z obowizku jej opacenia.

  Nie zgosisz sprzeday auta - przypisz ci szkod z OC

  Inny kierowca, pan Marek, wanie dowiedzia si, e jest sprawc szkody, mimo e od kilku miesicy nie kierowa adnym samochodem. Przypadek pana Marka to kolejny przykad konsekwencji braku zgoszenia do ubezpieczyciela sprzeday pojazdu.

  Pan Marek wyjania, e to nie on, lecz nowy posiadacz samochodu spowodowa kolizj drogow. Poniewa towarzystwo ubezpieczeniowe nie wiedziao o zmianie waciciela, wysao do bazy UFG informacj o likwidacji szkody z polisy pana Marka.

  Chocia sprawa nie jest beznadziejna (kierowca bardzo szybko naprawi swj bd, poda dane nowego posiadacza auta, ktre zreszt pokryway si z informacj o sprawcy, zawart w owiadczeniu o zdarzeniu drogowym), usunicie z bazy UFG informacji o szkodzie nieco potrwa. Problem w tym, e pan Marek wanie kupi nowy samochd i musi go natychmiast ubezpieczy. Tymczasem kade towarzystwo, do ktrego si zwraca, traktuje go jak sprawc kolizji i w zwizku z tym podnosi cen ubezpieczenia o kilkaset zotych.

  Polisa OC zbywcy pojazdu nie przedua si automatycznie!


  Problemy pana Rafaa i Marka wydaj si by bahe w porwnaniu z patow sytuacj, w jakiej znalaza si pani Natalia. Moda kobieta kupia uywany samochd i postanowia wykorzysta polis zbywcy do koca okresu jej obowizywania. Popenia przy tym tylko jeden bd. Zapomniaa, e taka umowa OC nie przedua si automatycznie. Pech chcia, e dwa tygodnie po upywie wanoci polisy OC pani Natalia spowodowaa kolizj drogow. Waciwie - szkod parkingow, ale na aucie o tak duej wartoci, e za likwidacj drobnych przetar i wgniece w karoserii zapaci ponad 15 tysicy zotych.

  - Jeeli auto nie jest ubezpieczone, poszkodowany moe by spokojny - za napraw pojazdu paci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pani Natalia bdzie natomiast zmuszona zwrci UFG warto wypaconego odszkodowania - mwi Patryk Juchniewicz - To nie koniec konsekwencji zwizanych z brakiem polisy OC. Poniewa w tym przypadku przerwa w ubezpieczeniu trwaa duej ni 14 dni, UFG naoy na pani Natali kar w wysokoci 4 tysicy zotych.

  O tym musisz wiedzie, kupujc uywany samochd
  !

  Przedstawione problemy z ubezpieczeniem OC po zakupie lub sprzeday uywanego auta to tylko nieliczne przypadki, z jakimi na co dzie borykaj si waciciele pojazdw. Zazwyczaj przyczyna kadego z nich ley w nieznajomoci przepisw. Dlatego przypominamy:

  Po zakupie uywanego samochodu sprawd, czy otrzymana od zbywcy polisa OC jest wana i czy polisa zostaa opacona w caoci.

  Nowy waciciel auta jest zobligowany do zapaty kolejnej raty (lub rat) za OC, jeeli jej patno przypada po zakupie pojazdu.

  Ubezpieczyciel moe przekalkulowa skadk na podstawie danych nowego posiadacza pojazdu i poprosi go o dopat za czas korzystania z umowy (od dnia zakupu auta).

  Nie musisz kontynuowa umowy OC poprzedniego waciciela. Masz moliwo jej wypowiedzenia (koniecznie na pimie) w dowolnym momencie. Pamitaj, e rezygnujc z umowy OC zbywcy jeste zobowizany do zakupu nowej polisy.

  Pomidzy kolejnymi okresami ubezpieczenia (poprzedni i now umow OC) nie moe by ani jednego dnia przerwy. W przeciwnym wypadku zapacisz kar od UFG za brak OC.

  Umowa OC otrzymana od poprzedniego waciciela auta nie wznowi si automatycznie. Dzieje si tak tylko w przypadku umw zawartych przez kierowc na cay rok.

  Sprzedawca samochodu ma obowizek zgoszenia do towarzystwa ubezpieczeniowego zmiany waciciela auta w cigu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzeday. Do czasu przekazania informacji, odpowiada solidarnie z kupujcym za nieopacone nalenoci z tytuu umowy OC.

  rdo: Interia/Rankomat
  :::
  Aby zobaczy obrazy w stopce musisz mie 1 lub wicej postw. Obecnie napisae 0 postw.
  :::
  # Szanuj moderatora swego, bo moesz mie gorszego #
  -
  Aby zobaczy obrazy w stopce musisz mie 1 lub wicej postw. Obecnie napisae 0 postw.
  |
  Aby zobaczy obrazy w stopce musisz mie 1 lub wicej postw. Obecnie napisae 0 postw.
  -

  Aby zobaczy obrazy w stopce musisz mie 1 lub wicej postw. Obecnie napisae 0 postw.

  Problem z Lenovo? Wesprzyj akcj FB
  Aby zobaczy obrazy w stopce musisz mie 1 lub wicej postw. Obecnie napisae 0 postw.

 2. #2
  Starszy uytkownik Avatar Kris75
  Zarejestrowany
  lip 2010
  Skd
  lskie
  Postw
  10,106
  Podzikowano: 0
  Sia Reputacji
  20

  Domylnie

  Jeszcze jedna wana rzecz o ktrej mao si mwi.
  W momencie wypowiedzenia polisy OC koniecznie trzeba w tym samym dniu kupi NOW polis OC, nie ma miesicznego terminu wypowiedzenia (tak byo wczeniej).
  Czyli rezygnujc z polisy najlepiej zawrze now w nastpnym kroku.
  A czasem warto porwna - ja miaem mie dopaty za p roku 940 z a nowa polisa na cay rok 1020 z.
  Bardzo Mie Wraenia


  Aby zobaczy obrazy w stopce musisz mie 1 lub wicej postw. Obecnie napisae 0 postw.


  kontakt:
  Aby zobaczy obrazy w stopce musisz mie 1 lub wicej postw. Obecnie napisae 0 postw.

  gg: 8675378

 3. #3
  Uytkownik
  Zarejestrowany
  pa 2014
  Postw
  80
  Podzikowano: 0
  Sia Reputacji
  5

  Domylnie Odp: Jak unikn kopotw z OC po sprzeday/zakupie.

  Dobry tekst. Sporo wnosi do tematyki ubezpiecze.

  Chciaem jeszcze zapyta o sytuacj w ktrej dochodzi do zderzenia, w ktrej jestemy ofiara albo sprawc. Kwestia policji - czy jest potrzebna? Pytam, bo zdania s podzielone. A oni tak naprawd przyjedaj jedynie po mandat.

 4. #4
  Moderator S Avatar Tytan
  Zarejestrowany
  pa 2010
  Skd
  3M
  Postw
  16,632
  Podzikowano: 155
  Sia Reputacji
  10

  Domylnie Odp: Jak unikn kopotw z OC po sprzeday/zakupie.

  Jeli kto zaczyna kombinowa to oczywicie wzywa. Chocia gwarancji nie ma adnej e Ubezpieczyciel to uhonoruje.
  Pomoc przy ogldzinach auta info PW lub tytan 55 @ wp pl

 5. #5
  Uytkownik
  Zarejestrowany
  pa 2014
  Postw
  80
  Podzikowano: 0
  Sia Reputacji
  5

  Domylnie Odp: Jak unikn kopotw z OC po sprzeday/zakupie.

  Chyba te skala zdarzenia ma znaczenie.

 6. #6
  Moderator S Avatar Tytan
  Zarejestrowany
  pa 2010
  Skd
  3M
  Postw
  16,632
  Podzikowano: 155
  Sia Reputacji
  10

  Domylnie Odp: Jak unikn kopotw z OC po sprzeday/zakupie.

  No wiadomo ja napisaem w odniesienie do drobnego zdarzenia gdzie nikt nie ucierpia.
  Pomoc przy ogldzinach auta info PW lub tytan 55 @ wp pl

 7. #7
  Bywalec
  Zarejestrowany
  pa 2014
  Postw
  28
  Podzikowano: 0
  Sia Reputacji
  0

  Domylnie Odp: Jak unikn kopotw z OC po sprzeday/zakupie.

  Moim zdaniem, do drobnych kolizji, takich o szacunkowej wartoci naprawy do 3-4 tys z, zupenie nie ma sensu wzwya policji. Najlepiej jest wozi ze sob formularz w razie gdyby doszo do jakiego wypadku, opisa zdarzenie, porobi zdjcia, tak aby sprawcy nie zachciao si wyprze, z powodu pomrocznoci jasnej lub innych dolegliwoci zwizanych ze wzburzeniem spowodowanym wypadkiem. I w zasadzie kady ubezpieczyciel to zaakceptuje.
  Poza tym tutaj: https://wygodnie.pl/porady/co-zrobic...lizji-drogowej wrzucam te szablon postpowania, co naley zrobi gdy dojdzie do takiego zdarzenia drogowego.

Tagi dla tego tematu

Zakadka

Zakadka

Uprawnienia

 • Nie moesz zakada nowych tematw
 • Nie moesz pisa wiadomoci
 • Nie moesz dodawa zacznikw
 • Nie moesz edytowa swoich postw
 •  
UFG Na wypadek Commodo seal