Strona bez-wypadkowe.net jest kodowana przy pomocy zestawu znaków (tzw. strona kodowa charset=ISO-8859-2)

Aby przeglądarki mogły poprawnie wyświetlać poskie znaki należy ją odpowiednio ustawić. Czasem tryb automatyczny nie pomaga więc jedynym rozwazaniem jest jej ręczne ustawienie.

Internet explorer


FireFox


Opera